Anàlisi econòmica del món agroalimentari

Publicació semestral by CaixaBank Research

Anàlisi de mercat sectorial

Publicació anual by CaixaBank Research

Observatori de tendències

Publicació mensual de tendències by INNSOMNIA