Cercador d'ajudes

L'eina gratuïta per trobar les ajudes públiques que t'interessen.

Transformar l'economia i crear oportunitats i treballs per aconseguir l'Europa en què volem viure. Aquesta és la finalitat per la qual la Unió Europea ha creat els fons Next Generation UE.

Digital toolkit

El Kit Agro per digitalitzar el teu negoci

Un programa complet d'anàlisi agronòmica que aporta solucions que automatitzen i controlen tot el procés productiu, redueixen considerablement els costos i augmenten la productivitat del teu establiment.

Oficina virtual

Seguiment dels cultius a través de la teva oficina virtual

Gestió de processos

Generació automàtica del quadern del ministeri

Analítica aplicada

Recomanacions segons les teves dades climàtiques

Petjada de carboni

Què és?

El volum de gasos amb efecte d'hivernacle produït per les activitats quotidianes de les empreses i les persones que provoquen l'escalfament global i el canvi climàtic.

Vols mesurar i millorar el teu impacte mediambiental?

Et facilitem l'accés a l'eina gratuïta de Trinity Agtech, per mesurar i millorar les teves emissions de CO2.

Aquest enllaç et redigirà al web de TrinityAgtech.

CaixaBank no és responsable del contingut del web extern.